Dater du en psykopat? 8 tegn du ikke bør unngå

Usikker på om du dater en psykopat? Vi skal vi deg 8 kjennetegn på at du dater en psykopat som du ikke bør unngå! Psykopater er notoriske, og som regel noe man vil holde seg unna hvis man har muligheten.
Dater du en psykopat?: 5 tegn du ikke bør unngå

Usikker på om du dater en psykopat? Vi skal vi deg 8 kjennetegn på at du dater en psykopat som du ikke bør unngå! Psykopater er notoriske, og som regel noe man vil holde seg unna hvis man har muligheten.

Det kan være vanskelige å vite tidlig i relasjonen om man dater en psykopat, og mange ganger kan dette ta utrolig lang tid avhengig av hvor mye man vet om de i tillegg til om man har erfaringer fra før av.

Psykopater kan være sjarmerende og tiltrekkende, og ha en viss tiltrekning ved seg. De kan derfor være vanskelig å observere på avstand, men jo tettere relasjonen er jo lettere blir dette.

Ved å identifisere en psykopat tidlig i relasjonen kan man slippe unna hjertesorg, traumer, økonomiske problemer og i verste fall voldelige handlinger avhengig av hvem man møter.

Mange psykopater er velfungerende i samfunnet, og kan inneha viktige posisjoner og lederstillinger i større grad enn deres mer impulsive søsken sosiopater.

Først skal vi ta for oss hva en Psykopat er slik at det blir lettere for deg å få en forståelse for dette før vi går videre inn på kjennetegnene du ikke bør unngå.

Hva er en psykopat

En Psykopat er et begrep brukt om folk som lider av personlighetsforstyrrelsen antisosial- eller dysssosioal personlighetsforstyrrelse avhengig av om man tar utgangspunkt i den psykiatriske håndboken DSM-5.

Psykopati er ikke definert i denne, men er et kjent begrep om mennesker som lider av antisosial personlighetsforstyrrelse(ASPD) og som besitter ekstra sterke personlighetstrekk i forhold til sosiopater.

Sosiopater er mer treffende når det kommer til dyssosial personlighetsforstyrrelse, mens psykopater har noen mer utstående trekk som total mangel på empati og en mer kalkulert fremgang enn sosiopater.

En psykopat er ofte flinkere til å blende inn i sine omgivelser over tid og tar mer kalkulerte valg som ofte kan føre til suksess i samfunnet, men være detrimentalt for privatpersoner.

Disse har ofte en total mangel på empati og forståelse for andre sine følelser, og bruker alle triks i boken for å få sin vilje. De kan også være hevnlystne og søke hevn i lang tid, noe som gjør de ekstra farlige.

De tar ofte dristige og egoistiske avgjørelser som ikke gir mening for folk uten denne personlighetsforstyrrelsen og har generelt lav impulskontroll i tillegg til at mange har sadistiske tendenser.

Hva er en psykopat? Mann i svart/hvitt.

Tegn på at du dater en psykopat

Det finnes utallige kjennetegn på at du dater en psykopat, men vi skal ta for oss de viktigste og mest graverende kjennetegnene.

Selv om den du dater viser noen av disse kjennetegnene av og til vil ikke dette bety at han er en psykopat. Man trenger heller ikke å oppfylle alle, og dette vil variere mye.

Her må man rett og slett følge med og sjekke om det er et mønster og hvor mange av tegnene som blir tatt i bruk regelmessig.

Vi kan alle utvise noen av disse tegnene i ulike situasjoner, men om de fleste skjer repeterende, konstant og konsekvent i alle situasjoner har man mest sannsynlig med en patologisk psykopat å gjøre.

Uavhengig av om du dater en psykopat eller ikke er dette varseltegn du ikke bør ignorere. Det kan også være at den man dater sliter med narsissisme eller en annen personlighetsforstyrrelse i Cluster B.

Disse har mye overlapp og kan være vanskelig å skille fra hverandre. Enkelte vil påstå at en psykopat bare er en ondsinnet narsissist da trekkene er så like at man ofte må få en klinisk diagnose for å skille de.

1. Mangel på empati

Psykopater har ekstrem eller total mangel på empati og dette reflekteres veldig i handlingene, men i mange tilfeller også utsagnene.

Enkelte er veldig flinke til å skjule dette og kan late som veldig bra i mange situasjoner. Det kan dermed være vanskelig å legge merke til dette i starten av relasjonen, men ofte blir det synlig relativt fort.

Man velger ofte å ignorere de ubehagelige og unormale utsagnene, atferden og handlingene som vise manglende empati.

De blir ofte veldig innlysende når man velger å ta et steg tilbake å analysere forholdet og psykopatens relasjoner til andre i tillegg til forstyrrende utsagn.

2. Unormalt høy risikovillighet, impulsivitet og uhemmet oppførsel

Her finner man ofte avvikende atferd i forhold til vanlige mennesker som stort sett gjør greie risikovurderinger daglig. Psykopater har ofte en helt annen oppfattelse av dette enn andre.

Her er de villig til å ta høye risikoer enten det gjelder seg selv eller andre, og her finner man store avvik ifra normalen. De kan også ha en veldig dristig oppførsel rundt ting som ikke er farlige, men upassende.

De kan for eksempel komme med utsagn offentlig eller på privaten som vanlige folk aldri ville ha ytret da det er upassende, krenkende eller rett og slett for sykt.

Psykopater har en helt enorm villighet til å ta risiko og dette reflekteres i mye av oppførselen. Ofte kan dette ha en negativ effekt for psykopaten selv, men også andre.

De er ofte mer utsatt for ting som utroskap, avhengigheter, trusler, vold og dårlige økonomiske avgjørelser osv. og er ekstremt ofte veldig impulsive.

Psykopater har også et helt annet syn på lover, regler og grenser satt av andre personer. De kan velge å regelrett ignorere slike ting, noe som også gjør de farlig da de ikke spiller fair i samfunnet og relasjoner.

3. Voldelige tendenser og hevnlyst

Mange psykopater kan ha voldelige tendenser, men dette gjelder langt i fra alle. Deres personlighetsforstyrrelse gjør at de er mer utsatt for å ha dette.

De fleste psykopater er veldig hevnlystne, og hvis man først har gjort noe for å såre deres ego eller være i veien for at de oppnår sine ønsker kan de søke hevn i mange tilfeller.

For mange blir dette til et sykt spill hvor de ikke bare skal ta igjen for å utligne stillingen, men virkelig knuse sine motstandere. Det sykeste er at folk sjeldent vet at de deltar.

Hvis man er i et parforhold kan dette være helt enormt slitsomt å oppleve, og i mange tilfeller trenger man ikke å ha gjort noe som helst.

I verste fall kan dette ha voldelige utslag, og hvis du opplever vold i ditt forhold anbefaler vi deg å ta kontakt med venner og familie eller politiet.

Voldelige tendenser og hevnlyst. Mann som slår i bordet.

4. Manipulering

Psykopater skyr ingen midler for å oppnå sine mål enten disse er positive på psykopaten ved at han eller hun får positive sanksjoner eller direkte machiavelliske for å såre andre.

Her er manipulasjon ett av deres favoritt verktøy, og kanskje ett av de vanskeligste å håndtere da man til slutt ikke kan skille realitet fra fantasi.

Her er noen manipulasjonsteknikker psykopater elsker å bruke:

 • Gaslighting – De lyver og vrir om fakta til du ikke kan skille virkelighet fra fantasi. Til slutt vet du ikke hva som er løgn og hva som er sant.
 • Ghosting – De kan slutte å prate med deg over lengre tid ved å forsvinne fra livet ditt for så å dukke opp igjen plutselig.
 • Løgn – Løgn er noe de ikke slipper unna da de konstant gjør og tenker ting de ikke burde. De er noen mesterlige patosløgnere.
 • DARVO, Deny, Attack, Reverse Victim and OffenderHvis du konfrontere de blir du møtt med andre, forsvar før de prøver å snu rollene å gjøre deg til den slemme.
 • Love bombing – I starten av forholdet blir du overveldet med kjærlighet før dette avtar eller forsvinner helt og kaoset begynner. Til slutt får du bare smuler.
 • Stonewalling – Rett å slett å ignorere noen som en manipulasjonsteknikk. Hvis du tar opp noe med de som de ikke liker kan de benytte seg av denne teknikken og ignorere deg i timevis, dagevis eller månedvis.
 • Triangulering – En av de verste teknikkene. Her drar de en 3. part inn i relasjonen eller forholdet og dette kan være venner, familie eller noen de er utro med. Dette er det flere grunner til.
 • Reaktiv mishandling – Her bruker de dine triggerpunkt for å skape en reaksjon ut av deg slik at de kan bli sinte på deg i stedet for eller bruke dette mot deg i ettertid.
 • Verbal og fysisk aggresjon – Kan også brukes som en manipulasjonsteknikk for å skape frykt. Psykopater er ofte veldig kalkulerte, men kan også ha utbrudd.
 • Nekter å ta ansvar – Dette er en av de verste da det er en kombinasjon av alle teknikkene kombinert, og en av grunnene til at det er umulig å ha et forhold til en psykopat.

Det finnes utallige teknikker, men dette er noen av de mest innlysende og letteste å legge merke til når man dater en psykopat.

5. Overfladisk sjarm

Når man først blir kjent med psykopaten kan de virke ekstremt sjarmerende og full i selvtillit, men når man blir bedre kjent med de ser man ofte forbi den overfladiske sjarmen.

Da ser man at dette bare er en personlighet de har tatt på seg, men som egentlig ikke er ekte. De oppfører seg slik for å få noe ut av situasjonen eller bli bedre mottatt av andre.

Det er altså en falsk overfladisk sjarm som blir brukt som en form for manipulasjon for egen vinning, og ikke fordi de faktisk er genuint sjarmerende og bryr seg om andre.

Her bruker de ofte triks og metoder de vet fungerer i tillegg til at de kan studere personen de prøver å imponere over tid for å få best mulig resultat.

6. De tar ikke ansvar

Psykopater sliter med å ta ansvar for egne handlinger enten de sårer andre eller seg selv. De har et forvridd viktighetssyn på seg selv og har således laget en konfabulering om seg selv som aldri kan gjøre feil.

Dette gjelder enten de har prestert dårlig eller behandlet andre dårlig. De har en grandiose selvfølelse som ikke tillater de å ta ansvar da de innrømmer svakheter i tillegg til å måtte ha empati med andre.

Psykopater tar i liten eller ingen grad ansvar for sine egne handlinger av ulike årsaker, og da de er veldig impulsive, umoralske og uten empati vil de ofte gjøre ting som er sårende.

Dette kan være ekstremt slitsomt i forhold, og i tillegg veldig sårende.

7. Gjentatte utroskap

Psykopater har den perfekte blandingen av personlighetstrekk gjennom sin personlighetsforstyrrelse når det kommer til utroskap. Her finner man alle de viktigste tingene for å muliggjøre utroskap.

Alle kan være utro, men enkelte mennesker har større sannsynlighet for dette. Det betyr ikke at alle psykopater er utro, men de fleste er nok det på et eller annet tidspunkt.

De er kjent for å være notoriske utro. Her er noen av trekkene som fører til høyere sannsynlighet for utroskap:

 • Spenningsøkende.
 • Mangel på empati.
 • Grandiost selvbilde som trenger påfyll.
 • Forholder seg ikke til lover, regler og normer.
 • Manipulerende.
 • Evne til å utnytte andre for sitt eget beste.
 • Mangler selvkontroll og impulsiv av natur.
 • Nekter å ta ansvar og innrømme feil.

8. Øvrige tegn

Vi har tatt for oss de mest gjeldende tegnene i forhold, men skal også gå kjapt gjennom øvrige tegn slik at det blir lettere for våre lesere å male et helhetlig bilde av psykopaten.

Her kan det være noe overlapp da vi har gått i dybden på de tidligere tegnene, men dette kan være lurt å få med seg i tillegg slik at man kan ferdigstille puslespillet.

Her er noen øvrige tegn på at du dater en psykopat:

 • Kriminalitet – Da psykopater ikke forholder seg til lover og normer på lik måte som andre kan det føre til kriminalitet.
 • Grensesetting – Regler er til for å brytes, og det er også personlige grenser som er satt. Psykopaten bryr seg ikke om disse i det hele tatt.
 • Viser ikke følelser – I tillegg til mangel på empati viser de sjeldent følelser, og når de gjør det er det falskt for å få noe ut av situasjonen eller late som om de bryr seg.
 • Søker stimuli og spenning – Psykopater søker stimuli i stor grad, og ofte kommer dette gjennom medmenneskelige relasjoner.
 • Manglende selvkontroll – Psykopater har lite selvkontroll og dette kan vises i utsagn, atferd og handlingsmønster. De lever ofte i øyeblikket og søker spenning.
 • Grandiost selvbilde – Psykopater har diagnosen dysssosial personlighetsforstyrrelse i bunn som er nært beslektet med narsissisme og har dermed et grandiost selvbilde hvor se ser på seg selv som perfekt.
Øvrige tegn. Grandiositet.

Bør man avslutte forholdet?

Ja, man bør i de aller fleste tilfeller avslutte forholdet om man dater en psykopat. Det kan være utrolig vanskelig å gjøre dette på grunn av trauma båndet som har oppstått.

Når man opplever traumer med en annen person kan man knytte et traumatisk bånd som er vanskelig å bryte. Man blir på en måte avhengig av opp og nedturene da de frigjør gjennom syklisk misbruk.

Det kan være vanskelig å løsrive seg fra et turbulent forhold, og ofte består disse forholdene av en skjev maktbalanse da en av partene mangler empati og medfølelse i tillegg til å være manipulerende, nemlig psykopaten.

Her kan det være lurt å planlegge utveien før man velger å fortelle om dette til psykopaten da de ofte kan være hevnlystne eller regelrett voldelige.

Hvordan diskutere med en psykopat?

Det kan være vanskelig å diskutere med en psykopat, og hvis man kan unngå dette er det ofte det beste.

Det kommer sjeldent noe godt ut av det, men hvis du først skal diskutere eller kommunisere med en psykopat finnes det noen ting du kan gjøre.

Deres personlighetsforstyrrelse i form av ASPD( dysssosial personlighetsforstyrrelse) med psykopatiske trekk gjør dette tilnærmet umulig. Man kan rett og slett ikke vinne i mange tilfeller.

Her er noen triks for hvordan du kan kommunisere med en psykopat på best mulig måte:

 1. Ikke bli emosjonell.
 2. Unngå å vise svakhet.
 3. Følg med på deres handlinger og ikke deres ord.
 4. Alt kan være løgn eller manipulasjon.
 5. Ikke la deg presse.
 6. Det kan være lettere å diskutere over meldinger enn på ekte da de kan benytte seg av flere triks på ekte, og man spiller på en litt mer jevn bane da.
 7. Ikke ta ting personlig. Psykopater lider av en personlighetsforstyrrelse, og det er ikke din feil.

Hva er forskjellen på en psykopat og en sosiopat?

Psykopater og sosiopater er veldig like, men man finner små skilnader på disse to underkategoriene til antisosial personlighetsforstyrrelse.

En sosiopat er mer impulsiv og irrasjonell, mens en psykopat er mer kalkulerende og iskald. Mange vil argumentere for at sosiopater i større grad kan oppleve empati enn psykopater.

Sosiopater sliter i større grad med å delta aktivt i samfunnet, mens psykopater ofte er velfungerende.


Oppsummering

Fremdeles usikker på om du dater en psykopat? Vi har gikk deg 8 store kjennetegn i tillegg til mange mindre slik at du kan kjenne igjen en psykopat i din relasjon!

Det er ofte lite som skiller personlighetsforstyrrelser i klynge B, og det kan være vanskelig å definere akkurat hva du har med å gjøre.

Det som skiller psykopater ut fra de øvrige er deres kalkulerende og kalde natur hvor mangel på empati, regler og grenser skiller seg ekstra ut i forhold til narsissister og sosiopater.

Her ser man i større grad mangel på følelser, empati og mer kaldblodige handlinger og reaksjoner. De har også en uvanlig evne til å utnytte andre, misbruke og søke langvarig hevn.

Sosiopater er mer impulsive, mens psykopater ofte er mer kalkulerte og dermed skumlere i lengden.

Selv om en person har flere av disse trekkene, og i mindre grad betyr det ikke at noen er psykopat, men hvis de utviser mange eller alle disse trekkene konsekvent over tid lider de nok av en personlighetsforstyrrelse.

Ofte stilte spørsmål om psykopater

Hvordan få andre til å forstå at kjæresten er en psykopat?

Dette kan være vanskelig og i mange tilfeller umulig. Dette er et av de største problemene når man dater en psykopat.

De kan være overfladisk sjarmerende og kalkulerte i tillegg til å drive med triangulering hvor de setter deg i et negativt lys.

De driver ofte med ulike spill og manipulering, og jeg liker å si at man ikke kan vinne mot psykopater osv. da man konstant må delta i deres spill.

Kan man leve med en psykopat?

Ja, men hvorvidt det er et godt liv kan nok diskuteres. Psykopater har mange tendenser og personlighetstrekk som er direkte negative.

De er i absolutt alle tilfeller en vanskelig partner, men hvis man er villig til å inngå kompromiss resten av livet og finne seg i alt de finner på er det jo mulig.

Er psykopater farlige?

Ja, men det betyr ikke at de er voldelige eller at de kommer til å skade deg. Det er langt i fra alle psykopater som er voldelige.

Avhengig av forholdet man har kan det være at man ikke merker noe særlig negativt, men i en romantisk relasjon vil man nok bli såret repetitivt.

Deres personlighetsforstyrrelse i seg selv gjør at de naturligvis er farlige på mange måter. De mangler empati og er impulsive av natur.

Har psykopater korte forhold?

Ja, på lik linje med narsissister har psykopater ofte korte forhold da de går lei partnere og søker spenning andre steder.

De er også notorisk vanskelig å leve med og etter den initiale fasen vil også deres partner begynne å stusse på forholdet ofte.

Legg igjen en kommentar

Kommenter

Datingsider | Sammenlign og finn beste datingside i Norge
Logo