Sosiopat i forhold: 9 kjennetegn du bør kunne

Usikker på om du dater en sosiopat? Vi skal vise deg 9 kjennetegn slik at du lett kan kjenne igjen en sosiopat i et forhold!
Sosiopat i forhold: 9 kjennetegn du bør kunne. Svart/hvitt bilde av en skummel mann.

Usikker på om du dater en sosiopat? Vi skal vise deg 9 kjennetegn slik at du lett kan kjenne igjen en sosiopat i et forhold!

Det er nok en grunn til at du er valgt å søke på» Er jeg sammen med en sosiopat?» eller noe i den duren, og vi skal gi deg svaret på dette i denne artikkelen.

Sosiopater er notorisk vanskelig å omgås og kan i enkelte tilfeller også være farlig da de mangler empati og ikke har de samme egenskapene til å forholde seg til norske lover eller hva rett og galt.

Sosiopater har en medisinsk diagnose som kalles for dyssosial/antisosial personlighetsforstyrrelse i DSM og ICD systemet, mens sosiopat er en generell beskrivelse av en viss type atferd, men ingen klinisk diagnose.

Denne diagnosen har veldig mange likhetstrekk med andre diagnoser som vi skal komme videre inn på lenger ned i artikkelen slik at du får et bedre overblikk.

Vi skal også fortelle deg litt om hva en sosiopat faktisk er og hvordan de fungerer slik at det blir lettere for deg å kjenne de igjen i et forhold i tillegg til at du får en bedre forståelse.

Hva er en sosiopat?

En sosiopat er en person som lider av dyssosial personlighetsforstyrrelse og vil derfor mangle mange viktige egenskaper når det kommer til mellommenneskelige relasjoner, men også i forhold til andre ting.

De har avvikende atferd, tanker og følelser som gjør at de ikke fungerer på samme måte som folk flest. Sosiopater har en tendens til å ignorere andres følelser, bekymringer, meninger og tanker.

De setter seg selv først uten noen skrupler og er ofte villig til å benytte alle verktøy for å oppnå sine mål, ønsker og behov som for eksempel manipulasjon, løgn og trusler.

Det er få ting som skiller mange av de ulike personlighetsforstyrrelsene og sosiopater har mange av de samme trekkene som narsissister, men er i større grad villig til å gå det ekstra steget.

Sosiopater har en høy sannsynlighet for å havne i fengsel i løpet av livet eller begå kriminelle handlinger i motsetning til en psykopat som er mer kalkulerende og kynisk er sosiopaten impulsiv.

Hva er en sosiopat? Mann som maler farger på seg selv med en børste.

Ulike typer personlighetsforstyrrelser

Det finnes 10 typer personlighetsforstyrrelser i DSM 5, og sosiopater har veldig mye i likhet med mange av disse.

Det vil i mange tilfeller være utrolig vanskelig å sette diagnoser på enkelte tilfeller, og enda verre når man gjør det fra sofaen uten å være helsepersonell i form av en psykolog o.l

Jeg skal derfor ta for meg noen av de andre personlighetsforstyrrelsene som har mange like trekk, og mange mennesker har gjerne flere komorbide personlighetsforstyrrelser og andre diagnoser samtidig eller periodemessig.

Her kan man for eksempel ha borderline- og antisosial personlighetsforstyrrelse og være bipolar. narsissist og ha ADHD samtidig eller om hverandre i tillegg til alt mulig annet!

Dette er utrolig vanlig og hvis man har antisosial personlighetsforstyrrelse eller sosiopati vil man være mye mer utsatt for å ha andre personlighetsforstyrrelser eller stemningslidelser i tillegg.

Narsissisme

Dette er en av de letteste tingene å forveksle når man tenker på en sosiopat, og de har ofte veldig mange likhetstrekk, spesielt hvis du har med en ondartet narssisist.

Da vil de tilnærmet være identiske av natur og utrolig vanskelig å skille! Begge er som sådan dårlige nyheter og noe man helst vil unngå i sine relasjoner.

Narsissisme kjennes igjen ved at de har et sårt ego som må beskyttes til enhver tid, og ingen evne til å takle kritikk eller ta ansvar for sine egne handlinger.

De er best i alt, og gjør aldri noe feil!

De føler seg spesielle og krever spesialbehandling i tillegg til å gjøre alt for å beskytte sitt ødelagt ego ved å drive med konfabulering av selvet som kan være helt dissosiativt å oppleve for andre.

Her kan de skryte på seg enorme prestasjoner, fortelle hvor smarte eller sterke de er og hvordan de aldri gjør feil, mens man vet at ingenting av dette stemmer og at de i beste fall er middelmådige. Helt vilt!

De er ofte grandiose av natur, men kan også være sårbare og velge å innta offerrollen. Her finner man manipulerende oppførsel i stor grad og idealisering og devaluering om hverandre.

Her kan du lese mer om narsissister i forhold hvis du mistenker at din kjæreste eller partner er narsissist!

Er sosiopat og psykopat det samme?

Det er svært lite som skiller disse, men man liker å si at sosiopater har en større tendens til å handle på impuls og følelse, mens psykopater er mer kyniske og kalkulerte.

Det blir på en måte semantikk som skiller de, men muligens også intelligens og evne til å planlegge i tillegg til hvor hardt rammet de er av ASPD(Antisosial- også kalt dyssosialpersonlighetsforstyrrelse).

Ingenting er svart hvitt eller konstant her i livet, og dette gjelder også denne medisinske diagnosen. Begge har samme diagnose, men variert atferd og handlingsmønster.

Derfor finner man ofte psykopater i høye stillinger eller med vellykkede bedrifter, mens sosiopater har en større sannsynlig for å havne i fengsel.

Sosiopater har i større grad evne til å forstå at det de gjør er feil i tillegg til å oppleve følelser, tanker og atferd, mens psykopater i mange tilfeller mangler dette totalt.

Cluster B personlighetsforstyrrelser

I tillegg til narsissisme og psykopati finnes det mange andre personlighetsforstyrrelser man kan ha i stedet for eller komborbid med sosiopati.

Vi skal vise deg de andre som hører til i klynge b slik at du lettere kan gjøre en vurdering eller finne mer informasjon om ulike personlighetsforstyrrelser som passer bedre inn i ditt forhold til din partner.

Dette er en form for personlighetsforstyrrelser som faller innunder en klynge hvor de utviser mange av de samme egenskapene. Her hovedegenskapene til cluster b personlighetsforstyrrelser:

 • Dramatiserende – Disse er ofte dramatiske som grandiose narsissister eller histritronisk personlighet som er selvsentrert og krever oppmerksomhet konstant.
 • Emosjonell ubalanse – Cluster b forstyrrelsene sliter ofte med emosjonell selvregulering hvor de kan de mange opp og ned turer eller en uvanlig reaksjon på helt vanlige ting.
 • Impulsive og manglende hemninger – De er ofte impulsive og mangler hemninger. Her kan de bryte loven, gjøre ting som er moralsk uetisk eller ha problemer med narkotika i større grad osv.
 • Hypersensitive – Hypersensitive til kritikk eller følte feil fra andre. Her kan de bli veldig sint, søke hevn eller drive med manipulering for å få deg til å føle deg dårlig osv. En form for hevnaksjon og selvregulering av følelser.

Her er alle personlighetsforstyrrelsene i Cluster b:

 • Narsissisme.
 • Antisosial.
 • Histritronisk.
 • Emosjonelt ustabil (borderline).
Cluster B personlighetsforstyrrelser. Bilde av en mann og dame i samme person.

Kjennetegn på sosiopater

Det finnes mange kjennetegn på en sosiopat, men de kan være vanskelig å kjenne igjen hver for seg. Det blir mye enklere å kjenne de igjen når du vet de fleste kjennetegnene.

Når man har alle bitene vil det være mye lettere å pusle puslespillet sammen, og i dette avsnittet skal du få resten av puslebitene i form av ulike kjennetegn på en sosiopat.

Her må man ta alle i betraktning og personen bør utvise en god del av disse konsekvent over tid før man kan gjøre opp seg en vurdering.

Husk at kun kvalifisert personell kan sette diagnoser, og at alle mennesker kan utvise disse trekkene eller kjennetegnene i perioder og til større eller mindre grad.

1. Manglende empati og forståelse

Sosiopater mangler empati til en så stor grad at det er en stor del av deres personlighetsforstyrrelse. Folk uten personlighetsforstyrrelser lærer av sine feil og innser at det å behandle andre dårlig ikke er noe kjekt.

Sosiopater mangler dette og vil derfor ta avgjørelser og valg som er helt i strid med hva folk flest ville gjort. Her bryr de seg ikke om utfallet så lenge de får det som de vil.

Ofte kan de ta avgjørelser eller ha oppførsel som direkte kan være skadende for andre uten at de viser noen form for forståelse eller omtanke rundt dette.

Kombinert med lav impulskontroll og liten evne til å lære av sine feil er dette en utrolig dårlig kombinasjon og slik kan deres handlinger være enda mer sårende for de som står de nærmet eller i verste fall farlig.

2. Impulsiv oppførsel

Impulsiv oppførsel er også et stort kjennetegn på sosiopater, men gjelder også alle de andre personlighetsforstyrrelsene i klynge b.

Dette blir enda mer merkbart når de mangler empati og forståelse for andre, og her viser handlingene deres at de mangler empati i stor grad gjennom impulsiv oppførsel og handlinger.

Her kan de velge å ignorere avtaler, være utro, lyve for å slippe unna ting eller rett og slett bare gjøre som de vil uavhengig av situasjonen og hvem det går ut over.

De sliter ofte med avhengigheter i tillegg da de sliter med å styre impulsene sine og søker ofte kortvarig glede i stedet for langvarige mål og utvikling av forholdet.

3.Vold, trusler og aggresjon

Voldelige tendenser og aggresjon er også vanlige kjennetegn å finne da sosiopater har lav impulskontroll, mangel på selvregulering av følelser, og lav empati.

Her kan de plutselig bli sinte uten av man engang vet hva man sa til de eller ta seg nær av noe. Sosiopater søker også hevn i mange tilfeller.

Sosiopater søker hevn mer impulsivt enn psykopater som er mer strategisk og taktisk i planleggingen selv om det kan ta flere år.

Sosiopater derimot har lavere evne til å planlegge og sliter derfor med dagligdagse ting da de handler på impulser i større grad.

Vold, trusler og aggresjon. Sint mann.

4. Kan slite med å ha et vanlig liv

Avhengig av om de er en velfungerende sosiopat, ofte psykopat eller en malplassert sosiopat vil de ofte slite med å inneha en vanlig og stabil jobb, familieliv, venner og romantiske forhold.

En velfungerende sosiopat vil ofte ha et tilsynelatende velfungerende sosialt liv, mens en malplassert sosiopat sliter med å passe inn og forholde seg til andre i så stor grad at det blir umulig.

Dette er på grunn av impulsivitet, manglende evne til å planlegge frem i tid og fullføre, i tillegg til at de sliter med å forholde seg til andre over tid.

Andre kan gjerne velge å avslutte relasjonen med de eller så gjør det de selv da de har null empati og forståelse og kun er med andre for å oppnå noe eller utnytte de.

5. Manipulasjon og løgner

Sosiopater har ingen problemer med å lyve eller manipulere for å få det som de vil! Her blir alle verktøyene i verktøyskuffen tatt i bruk.

På grunn av deres manglende empati skyr de ingen midler for å oppnå sine mål, utnytte andre eller rett og slett søke hevn. Dette kan de også gjøre gjennom manipulasjon som er et kjennetegn på sosiopati.

Her er noen metoder sosiopater bruker for å manipulere:

 • Gaslighting.
 • Fornektelse.
 • Direkte løgn eller mangel utelatelse av sannhet.
 • Triangulering.
 • Projeksjon.
 • Svart/hvitt syn på ting.
 • Stonewalling/ignorering.
 • DARVO – Deny, attack, resverse victim and offender.
 • Reaktivt misbruk.
 • Ghosting.
 • Flytting av målstolpen.

Emosjonelt misbruk kan over tid være like skadende og PTSD induserende som fysisk mishandling. Det kan ta årevis å bli bedre hvis man har opplevd dette lenge eller kraftig nok.

Kontinuerlig bruk av manipulasjon og løgner kan føre til en dissosiativ tilstand som over tid utvikler seg til en psykisk lidelse eller diagnose.

6. Alkohol, narkotikamisbruk og avhengigheter

Mange sliter også med avhengigheter og selv om man som regel finner vanlige avhengigheter her som narkotika, alkohol og porno kan man finne alt mulig her.

På grunn av deres impulsive natur, manglende evne til å planlegge, søken etter kortvarig glede og tilfredstillelse og manglende empati vil det være lettere å lite av ulike avhengigheter.

De tar sjeldent ansvar og selvkritikk og sliter å tillegg med å analysere innover som igjen fører til at det er vanskeligere for de å legge fra seg dårlige uvaner som avhengigheter.

7. Forholder seg ikke til lover, grenser og sosiale normer

Folk flest lærer hvordan man skal oppføre seg i tidlig alder. Dette er et av de beste kjennetegnene på at du har med en sosiopat å gjøre.

Sosiopater forholder seg ikke til lover, fysiske og psykiske grenser og sosiale normer på samme måte som andre mennesker.Her kan de finne på å trø over disse konstant uten noen form for empati, betenkning eller resonering.

Dette kan være helt arbitrære ting som egentlig ikke har noe å si eller er veldig lette å unngå, men de velger å bryte disse lovene, grensene eller sosiale normer.

Det kan være helt surrealistisk å forholde seg til da dette skjer på en så unaturlig måte at du kan begynne å lure på hva de driver med. Noen ganger får de ingenting ut av dette heller, men de gjør det alikavel.

8. Overfladisk sjarm og intelligens

Mange sosiopater lærer at sjarm og intelligens kan være redskaper for å oppnå det de vil i tidlig alder, og mange bruker dette effektivt på ulike måter.

Ofte vil disse egenskapene være veldig overfladiske eller rett og slett falske, og dette kan man se over tid, men det kan være vanskelig å få øye på tidlig i relasjonen og når man ikke kjenner personen.

Enkelte er selvfølgelig naturlig sjarmerende eller intelligente, men vil utnytte dette ekstra for å nå sine mål eller for å virke bedre enn det de er.

9. De føler seg bedre enn andre

Sosiopater har en ofte falsk følelse av at de er bedre enn andre og fortjener alt de karrer til seg gjennom løgn, manipulasjon og regelrett syk oppførsel.

De føler ofte at de fortjener å hente med folk som er bedre og spesielle da de mener at de selv er det. Derfor kan de oppføre seg arrogant og grandiost som om de er bedre enn deg.

Dette kan gjøre at de driver med alle mulig syke spill for å gjøre at de ender på toppen, og de som deltar er ofte ikke klar over at de i det hele tatt deltar i dette syke spillet før det er for sent.

De kan drive med selvhevding, ignorering og skape intriger gjennom triangulering og andre manipulasjonsteknikker eller drive med økonomisk svindel og misbruk av andre.

Ofte kan de innlede forhold kun for å misbruke og ødelegge den andre personen slik at de føler seg bedre emosjonelt ved at de får deg til å reagere negativt, vise sårbarhet eller utnytte deg økonomisk.

Oppsummering

Sosiopater i forhold kan være vanskelig å kjenne igjen, og i mange tilfeller er det nesten umulig å skille disse fra andre klynge B personlighetsforstyrrelser.

Husk at alle kan vise sosiopatiske tendenser og at selv om noen utviser et par av disse kjennetegnene i ulike tilfeller betyr ikke dette at man er an patologisk sosiopat.

Hvis noen utviser disse tegnene kontinuerlig, konsekvent og de aller fleste kan man derimot begynne å lure på om man er i et forhold med en sosiopat.

Noen av de største kjennetegnene på sosiopati i forhold er deres mangel på empati, farlige oppførsel, i tillegg til helt fraværende respekt for lover, sosiale normer, regler generelt og fysiske og psykiske grenser.

Her kan man ofte legge merke til helt unormal oppførsel relatert til disse tingene som gjør at vanlige personer begynner å stusse på oppførselen og mangelen på empati, forståelse og respekt.

Hvis du ser dette gjentagende er det stor sannsynlighet for at du er i forhold med en sosiopat. Hvis dette mangler, men de andre kjennetegnende er framtredende har du kanskje med en narsissist eller borderline å gjøre.

Ofte stilte spørsmål om sosiopati i forhold

Kan sosiopater gråte?

Ja, men det forekommer svært sjeldent og veldig ofte er dette for å manipulere eller slippe unna straff, negative sanksjoner eller for å slippe å ta skyld og ansvar.

Sosiopater er flinke til å utnytte alle verktøy i boken for å få det som de vil, og hvis de først griner er det ofte av andre grunner enn hva man kan gjerne tror.

Er sosiopat en diagnose?

Nei, sosiopat er ingen diagnose, men en betegnelse for spesifikke personlighetstrekk og atferdsmønster.

Når folk snakker om sosiopater sikter de til den medisinske diagnosen dyssosioal personlighetsforstyrrelse.

Kan man ta en test for å finne ut om noen er sosiopat?

Ja, men for å få en klinisk diagnose på antisosial personlighetsforstyrrelse (den kliniske betegnelsen på sosiopat) må man til en fagkyndig som spesialiserer seg innen dette.

Man kan ta en test gjennom Mind Diagnostic for å få en pekepinn og se om man har mange sosiopatiske tendenser, men dette er ingen klinisk diagnose.

Hvorfor blir noen sosiopater?

Det er som med nesten alt annet en kombinasjon av arv og miljø. Noen vokser opp i ekstrem emosjonell forsømmelse som kan bidra veldig.

Enkelte personer vil være ekstra utsatt genetisk i tillegg til å vokse opp i et hjem hvor de ikke får sine emosjonelle behov dekket og lærer å regulere følelsene sine på en sunn måte.

Legg igjen en kommentar

Kommenter

Datingsider | Sammenlign og finn beste datingside i Norge
Logo