Tillitsbrudd forhold: 5 konstruktive tips

Tillitsbrudd i forhold kan være veldig destruktivt for begge parter. Jeg skal gi deg 5 gode råd for hvordan dere kan takle tillitsbrudd på en bedre måte og stole på hverandre igjen!
Tillitsbrudd forhold: 5 konstruktive tips. Mann som er misfornøyd.

Tillitsbrudd i forhold kan være veldig destruktivt for begge parter. Jeg skal gi deg 5 gode råd for hvordan dere kan takle tillitsbrudd på en bedre måte og stole på hverandre igjen!

Tillitsbrudd kan være utrolig vanskelig å takle, og svik generelt kan såre veldig. Det det kan ta lang tid og kreve mye arbeid å bearbeide tillitsbruddet i tillegg til å bygge opp tilliten igjen.

Jeg skal også ta for meg hvorfor det skjer, hvordan det skjer og hva man kan gjøre når det først har skjedd i tillegg til å gi deg eller dere noen konstruktive råd for hvordan man kan bearbeide tillitsbrudd for å gjenvinne tilliten på en god og sunn måte.

Hva er et tillitsbrudd?

Tillitsbrudd kan være store og små av natur og veldig individuelle til den enkeltes parforhold. Når man har en relasjon til andre finnes det forventet oppførsel i tillegg til uttalt oppførsel man forventer av den andre.

Hvis en i relasjonen ikke opprettholder den skrevne eller uskrevne avtalen vil dette være et form for tillitsbrudd. Enkelte ting trenger man ikke nevne da det er uskrevne regler for oppførsel i parforhold og relasjoner generelt, mens andre ting kan være grenser eller forventninger man ønsker oppfylt i relasjonen.

Her er noen eksempler på tillitsbrudd i et parforhold avhengig av hva man har blitt enig om på forhånd i relasjonen, men noen er også generiske og gjelder i de alle fleste forhold så lenge annet ikke er avtalt:

 • Utroskap – Dette er nok for mange noe av det mest graverende man kan gjøre og absolutt et stort tillitsbrudd. Utroskap kan forekomme i små og store former. Man trenger ikke alltid fysisk være utro for at det regnes som utroskap, men også flørte med andre, snakke seksuelt, vise interesse eller rett og slett være for tilgjengelig for andre. Her er det store variasjoner hva som tolereres i ulike forhold.
 • Økonomisk tillitsbrudd – Tyveri, løgn om egen økonomi til partner som gjeld, ubetalte regninger og mislighold av lån etc.
 • Vold eller misbruk – Dette er også utrolig graverende og burde absolutt ikke forekomme i noen relasjoner. Hvis man opplever dette bør man kontakte familie, venner eller politiet og nøye tenke over din relasjon.
 • Handlingene speiler ikke ordene – Hvis det er kognitiv dissonans mellom det som blir sagt og det som blir gjort kan dette føre til tillitsbrudd. Hvis man drar på byen og lover å være hjemme 22:00 også kommer man hjem 08:00 fra nachspiel kan dette være et tillitsbrudd. Man lover å gjøre ting eller respektere ulike grenser som blir satt, men velger å ikke fullføre eller glemmer det.
 • Mikro tillitsbrudd – Her finner man alle små tillitsbrudd som ikke virker så alvorlige, men over tid vil gjøre det vanskelig å stole på noen. Mange sier gjerne at »Det ikke var så viktig», mens for den andre kan dette være viktig. Her faller stort sett mangel på respekt og liten vilje til å ta hensyn til den andre inn.
 • Løgn og utelatelse av sannheten – Direkte løgn er absolutt et tillitsbrudd, men i like stor grad kan utelatelse av sannheten være dette også. Hvis man velger å ikke fortelle hele sannheten om hva som skjedde eller hva man gjorde vil dette være en form for løgn.
 • ManipulasjonManipulasjon er også utrolig graverende for tillit i et forhold og burde absolutt unngås. Dette er et digert rødt flagg og kan vitne om personlighetsforstyrrelser.
 • Hemmelighold – Dette kan også føre til mangel på tillit i et forhold hvis det skjer i stor grad eller rundt enkelte ting. Alle vil nok ha litt privatliv, men det er forskjell på hemmelighold og privatliv i enkelte tilfeller. Hvis noen er veldig varsomme med telefonen sin, forsvinner i timevis uten å ha noen forklaring eller forsøker å skjule andre ting vil dette være destruktivt for tilliten i forholdet.
Hva er et tillitsbrudd? Mann som lyver.

Kan man redde forholdet?

I de aller fleste tilfeller vil man kunne redde forholdet hvis man legger ned litt innsats og er villig til å jobbe med problemene som oppstår. Dette vil variere mye avhengig av hvor ekstremt tillitsbruddet var.

Hvis det har oppstått veldig mange tillitsbrudd kan dette være vanskelig også da det tydeligvis er et repeterende problem i stedet for et engangstilfelle eller en form for uhell eller dårlig kommunikasjon.

I noen tilfeller bør man heller ikke fortsette forholdet da den andre personen ikke har gode intensjoner eller rett og slett har en form for personlighetsforstyrrelse osv.

Hvis man opplever vold, manipulasjon, misbruk, emosjonelt misbruk, eller at den andre personen rett og slett ikke bryr seg om deg eller respekterer deg burde man nok avslutte relasjonen.

Her kan det også forekomme at de to i forholdet rett og slett er for ulike, og at det som den ene anser som et tillitsbrudd ikke vil være det for den andre parten i forholdet.

1. Åpen og ærlig kommunikasjon

Dette er utrolig viktig for å ha et sunt og avbalansert forhold generelt og absolutt noe man må jobbe med hvis man har opplevd ett eller flere tillitsbrudd i forholdet.

Avhengig av hvor graverende tillitsbruddet var vil det ofte ta lang tid og kreve en god del innsats når det kommer til kommunikasjon for å komme over sviket.

Her er det viktig at den som har utført tillitsbruddet i stor grad er villig til å lytte og lære av sine feil i tillegg til å forklare og vise forståelse for at den som har opplevd dette tillitsbruddet krever svar og endring i atferd fremover for at forholdet skal fungere.

2. Etabler grenser

Dette er viktig i alle forhold og kan hjelpe litt ekstra hvis det har forekommet noen former for tillitsbrudd i forholdet.

I mange tilfeller så vil tillitsbruddene komme fra allerede fastsatte grenser, men av og til kan det være løs kommunikasjon eller at man tror det er underforstått at enkelte ting ikke burde forekomme i forholdet.

Her er det lurt å tenke over hvilke grenser man har behov for i et forhold og ønsker av en partner for å kunne ha et sunt forhold for så å kommunisere dette med sin partner.

Her må man selvfølgelig komme til enighet og inngå kompromiss på enkelte ting med sin partner for å finne grenser som begge er komfortable og fornøyde med.

Hvis man etablerer litt mer fastsatte grenser vil det være litt enklere å unngå flere uhell eller tillitsbrudd i fremtiden!

3. Prioriter tillitsbyggende handlinger

Det kan være lurt å gå inn for å gjenoppbygge tilliten i forholdet ved å prioritere tillitsbyggende handlinger en periode selv om det kan gå litt ut over hva man ønsker eller vil.

Folk flest vil ha en høy form for autonomi og kan føle at de kanskje ikke trenger å legge ned litt ekstra innsats for å finne frem til tilliten som en gang var, men tillit er noe man må gjøre seg fortjent til.

Her kan det være lurt å legge seg litt flat en periode å faktisk prioritere handlinger som vekker tillitt i stedet for å fortsette på samme måte som før.

Det finnes flere måter å gjenoppbygge tillit på i form av handlinger som for eksempel:

 • Kommunikasjon – Man kan kommunisere bedre og vise tillit gjennom dette ved å lytte og leve opp til forventningene om kommunikasjon fra sin partner.
 • Handlingene samsvarer med ordene – Hvis man sier man skal gjøre noe så gjør man det. Hvis grenser har blitt satt så følger man disse ut i fra det man ble enige om.
 • Mindre hemmelighold – Hvis man har vært utro kan man vise tillitt ved å ikke skjule dine sosiale medier eller være tilgjengelig på telefon selv om det kan være ubeleilig i øyeblikket.
 • Ta hensyn – Ta hensyn til partneren. Hvis de har noen litt urimelige krav i denne perioden kan det være lurt å gjennomføre disse for å bygge opp tilliten igjen. Ved utroskap og andre graverende ting vil dette være enda viktigere selv om man kanskje mister litt autonomi.
 • Sett av tid til forholdet – Sett av litt ekstra tid til partneren i denne perioden slik at de føler seg prioritert. Hvis man vanligvis går ut hver helg kan man kanskje ta en helg hjemme med partneren i stedet for.

4. Tilgivelse

Dette er utrolig viktig for å kunne gjenoppbygge tillit i forholdet og faktisk ha en trygg og sunn relasjon fremover hvor begge føler seg komfortable og lykkelige.

Hvis man ikke klarer å tilgi handlingene som førte til tillitsbruddet vil det bli utrolig vanskelig å fortsette en relasjon for begge involverte.

Det betyr ikke at man umiddelbart skal tilgi dårlig oppførsel, men at man er villig til å tilgi når den andre viser at de vil forbedre seg eller angrer på det de har gjort.

Mennesker er langt i fra perfekte og absolutt ingen forhold kommer unna tillitsbrudd i liten eller stor grad. Ingen liker å bli påmint sine feil konstant hvis man har lagt ned innsats for å fikse dette.

Hvis man bruker det som skjedde mot den andre parten uendelig vil dette også kunne ødelegge relasjonen og det blir derfor ekstra viktig med tilgivelse.

5. Søk profesjonell hjelp

Hvis ingen av de øvrige tipsene fungerer kan det være nødvendig å søke profesjonell hjelp i form av en parterapeut eller psykolog som spesialiserer seg på forhold.

Dette kan være veldig hjelpsomt hvis begge er villig til å legge ned innsatsen som er nødvendig og spesielt hvis man ikke er flinke til å kommunisere seg imellom kan dette være et ypperlig tiltak.

Her kan man gjerne prøve ut flere før man finner en begge er komfortabel med. Det kan være store variasjoner i forhold til ulike terapeuter og psykologer og noen ganger må man teste ut flere.

Hvordan bearbeide svik?

I tillegg til å jobbe sammen er det også viktig å bearbeide sviket på egenhånd. Her er det viktig å både tilgi den andre, men også seg selv i mange tilfeller.

Enkelte ganger kan man føle seg skyldig i sviket fordi man ikke var bra nok, tillot det eller burde sette det komme. Det er derfor viktig å ikke laste seg selv og heller jobbe for å bli bedre til disse tingene i fremtiden.

Her er det også viktig at man ikke forandrer seg som person negativt, men på en positiv måte. Mange kan kanskje bli kalde og følelsesløse eller forsøke å ta hevn og dette er sjeldent positivt.

Hvordan stole på kjæresten etter tillitsbrudd?

Det kan være vanskelig å stole på kjæresten etter tillitsbrudd og det tar som regel tid og energi å gjenoppbygge tilliten i forholdet. Her er det viktig å ta det seriøst å faktisk jobbe mot dette.

Mye av dette avhenger av kjæresten og om de er villig til å jobbe for å gjenoppbygge tilliten, men det er også viktig at man tilgir og faktisk er åpen for å bygge opp igjen det som en gang var.

Her må man akseptere det som har skjedd og forsøke å tilgi sviket selv om det kan være vanskelig for å i det hele tatt kunne å begynne å stole på kjæresten igjen.

Hvordan stole på kjæresten etter tillitsbrudd? Kvinne og mann.

Bør man avslutte forholdet?

Dette er noe man selv må vurdere og i noen tilfeller vil nok dette være det beste. Det gjelder spesielt ved gjentagende tillitsbrudd hvor man ikke ser noen forandring.

Hvis tillitsbruddene er så graverende at det går ut over ens psykiske helse og andre helsemessige faktorer burde man absolutt vurdere å avslutte relasjonen.

Om tillitsbruddene er alvorlige som seksuelt misbruk, økonomisk utnyttelse eller voldelige av natur burde man sterkt vurdere å avslutte forholdet og kontakte ulike institusjoner som politiet eller familie og venner.

Her er det lurt å gå litt i tenkeboksen å vurdere om dette er noe du vil fortsette med i tillegg til å tenke over om det kommer til å bli en forbedring eller endring i oppførsel.

Oppsummering

Selv om tillitsbrudd i forhold kan være veldig destruktivt avhengig av hva som har skjedd er det fullt mulig å bygge opp igjen tilliten i forholdet ved å benytte seg av disse 5 konstruktive tipsene!

Det er ikke alltid enkelt og vil i de fleste tilfeller at begge parter er villig til å jobbe sammen for å finne tilbake til den tillitten som en gang var.

Ofte vil den som utførte sviket forsøke å legge det bak seg så fort som mulig da den ikke vil bli påmint om skammen og kjenne på skyldfølelsen i tillegg til at den kanskje ikke er like påvirket av tillitsbruddet.

Det er ofte her problemene oppstår og kommunikasjon blir derfor ekstra viktig. Man må også fastsette klare grenser for fremtiden og prioritere tillitsbyggende handlinger sammen.

Avslutningsvis er man nødt til å tilgi den andre for å komme seg videre! Dette betyr ikke at man skal glemme det som har hendt, men at man ikke kan belaste den andre evig og innse at det har skjedd.

Hvis ingen av de øvrige tipsene fungerer er det lurt å vurdere å oppsøke profesjonell hjelp i form av en parterapeut eller psykolog. Her kan det være nødvendig å teste ut flere før man finner en man liker.

Det er også viktig at man bearbeider sviket på egenhånd og enkelte svik kan ofte føles verre ut på grunn av traumer og ting man ikke har bearbeidet tidligere.

Ofte stilte spørsmål om tillitsbrudd

Er emosjonelt svik like ille som utroskap?

I mange tilfeller er dette like ille eller verre avhengig av hvem som har opplevd dette. Emosjonelle svik kan for mange være verre enn et følelsesløst utroskap.

Hvis noen har vært emosjonelt utro med en annen ved å snakke om alt mulig med en annen person og flørte, men holde igjen med sin partner kan dette være verre enn fysisk utroskap.

Andre vil derimot oppleve utroskap som det ultimate sviket, men ikke bry seg like mye om emosjonelle utroskap.

Mistillit i forhold?

Tillit er noe av det viktigste i et forhold, men hvis man har mistillit til den andre vil dette være veldig ødeleggende over tid da det er det motsatte av tillit.

Ofte kan dette forekomme av tidligere tillitsbrudd, negative erfaringer fra tidligere forhold, oppførsel som ikke skaper tillit eller rett og slett at man er for ulike.

Dette er noe man må arbeide med og avhengig av hvor problemet ligger blir begge parter nødt til å delta for å skape tillit,

Er det mulig å tilgi utroskap?

Ja, det er fullt mulig å tilgi utroskap. Dette krever i de fleste tilfeller at begge parter er villig til å jobbe med dette og gjenoppbygge tilliten.

Utroskap er utrolig vanlig og skjer i større og mindre grad i veldig mange forhold avhengig av hvor man setter grensen.

Veldig mange klarer å fortsette forholdet etter utroskap, mens for andre vil det være umulig eller for mye arbeid til at det fungerer.

Kan man få PTSD av utroskap

Ja, det er fullt mulig å utvikle PTSD av utroskap. Det er et av de største tillitsbruddene man kan oppleve og vil således være veldig ødeleggende for mange.

Posttraumatisk stresslidelse kommer i mange former og har veldig ulike symptomer. Det er rimelig vanlig å oppleve dette når man blir utsatt for utroskap.

Heldigvis vil dette ofte gå over av seg selv, men hvis man utvikler sterke symptomer som går ut over hverdagen og din psykiske helse bør du oppsøke hjelp.

Legg igjen en kommentar

Kommenter

Datingsider | Sammenlign og finn beste datingside i Norge
Logo