Overtenking dating: 7 klare tegn

I denne artikkelen skal vi ta for oss 7 ulike tegn på at du overtenker når du dater. Vi skal også forklare litt mer om hva overtenking er og gi deg noen tips slik at du kan unngå å overtenke.
Overtenking når man dater.

I denne artikkelen skal vi ta for oss 7 ulike tegn på at du overtenker når du dater. Vi skal også forklare litt mer om hva overtenking er og gi deg noen tips slik at du kan unngå å overtenke.

Det kan være vanskelig å date uten å overtenke i det hele tatt.

Det er helt naturlig å overtenke, men hvis det tar opp en for stor del av dagen når det kommer til emosjonell og mental kapasitet kan dette være detrimentalt både for relasjonen og privatlivet når det kommer til jobb og andre fritidssysler.

Overtenking eller overanalysering er en form for problemløsning, og hvis det ikke er et reelt problem man sitter å løser er dette ofte bortkastet tid.

Man kan også komme til feil konklusjon hvis man ikke sitter på alle fakta rundt problemet som nesten er umulig i en relasjon med andre.

Hva er overtenking?

Overtenking er en form for problemløsning hvor man ofte går gjennom ulike scenarioer og informasjon man har mottatt for å finne et svar på problemet eller tankene i dette tilfellet. Det kan forekomme av mangel på informasjon hvor man bare hatt fått deler av hele bildet og prøver å sette det sammen selv.

Alle gjør dette, men i varierende grad. Noen ganger kan dette være veldig gunstig da man finner løsninger på ulike problemer, mens andre ganger er dette veldig ugunstig.

Hvis man dater og har noen bekymringer relatert til partneren kan det ofte være lurt å tenke gjennom dette i form av å resonere, og det er helt normalt å gjøre.

Problemet med overtenking i relasjon til andre er at man ofte ikke sitter med hele bildet, og dermed prøver å løse et problem som kanskje ikke lar seg løse. Slik kan man begynne å fylle inn deler av puslespillet på egenhånd uten noe fotfeste i hva som er realiteten.

Hva er overtenking? Par som holder hender.

Hvorfor overtenker man?

Dette kan forekomme av ulike årsaker, og ofte er det sjalusi, usikkerhet, mangel på informasjon, mangel på tillitt, eller motstridende utsagn som man prøver å fylle inn selv eller finne svar på. Dette kan det være gode årsaker for at man gjør, men det fører sjeldent noe godt med selv uavhengig.

Det er normalt med en sunn skepsis, og dette er et overlevelsesinnstinkt som sitter dypt i oss mennesker når det kommer til relasjoner med andre. Hvis man stoler på feil person kan dette ha økonomiske, helsemessige eller emosjonelle konsekvenser og man vil helst prøve å unngå dette.

Noen ganger kan det skje uten at det egentlig ligger noe til grunn for det, og det blir ekstra unødvendig i disse tilfellene.

Dating er vanskelig, og det krever alltid tillit fra begge parter for å få det til å fungere over tid såfremt man ikke dater helt uforpliktende eller casual. Til og med da kan det oppstå, og det er lurt å være oppmerksom på dette.

7 tegn på at du overtenker

Det finnes mange tegn på at man overtenker i en relasjon, men vi skal ta for oss de 7 største og mest graverende tegnene.

Dette er ikke alltid negativt, og sunn fornuft tilsier at man burde eksaminere relasjonene til andre og motivene deres bak deres handlinger, men det er sjeldent lurt å overanalysere og overtenke alle samhandlinger og interaksjoner man har.

Det er viktig å påpeke at det er en fin linje mellom det å overtenke, og det å ha sunne bekymringer.

Overtenking er en form for forsvarsmekanisme hvor man prøver å beskytte seg selv fra emosjonell, fysisk eller økonomiske traumer, og det å problemløse i seg selv er ikke negativt.

Problemet oppstår når dette ikke har bunn i realiteten lenger eller at det går ut over hvordan du har det, og man mister fokus på seg selv og egen selvutvikling.

Her er 7 tegn på at du overtenker i en datingrelasjon:

1. Du analyserer alt som blir sagt eller gjort for å finne andre motiver

Hvis man er i en relasjon hvor det er lite tillitt eller partneren har sagt eller gjort noe som gjør at du blir usikker er det lett for at man begynner å analysere eller overtenke handlingene.

Hvis du har normale samtaler med andre og du overanalyserer for å finne andre motiver eller ut av »sannheten» er dette et av de største tegnene på at du overtenker.

2. Du gjør deg opp dine egne meninger om det de skrev eller sa

Hvis du merker at de oppfører seg annerledes en dag eller begynner å tolke ting i negative baner når den egentlig grunnen er at de er opptatt eller sliten så er dette også et tegn på at du overtenker.

Her kan man prøve å finne grunner eller motiver bak hvorfor de oppfører seg på en viss måte.

Dette kan være at de ikke bruker like mye emojier i samtalene eller at de ikke har like mye tid til deg som før. Hvis de svarer kortere og mindre eller har lengre opphold mellom hver melding.

Ofte har dette naturlige årsaker, og vi mennesker kan ikke alltid være slått på. Noen ganger er vi slitne, opptatt eller rett og slett har lyst på litt tid for oss selv.

3. Du er konstant bekymret for at det skal skje noe

Dette kan være sunn fornuft eller rett og slett overtenking. Hvis partneren eller den du dater har gjort noe i fortiden som ikke var greit eller du fant bekymringsverdig vil det være lett å tenke at dette kommer til å skje igjen.

Da kan man gå rundt å bekymre seg for noe man ikke har behov for.

Det er helt normalt å være forsiktig for å ikke bli såret, men det er en tynn linje mellom dette og det å overtenke.

Hvis du konstant er bekymret for at noe dumt kommer til å skje er dette et tegn på at du overtenker.

4. Hvis du har behov for konstant validering aller betryggelse

Dette kan det være mange grunner til at oppstår, og noen ganger kan det være helt berettiget hvis den man dater har gjort noe de ikke burde eller rett og slett ikke gir deg noe betryggelse.

Ofte kommer dette som et biprodukt av overtenking og mangel på tillitt så da jakter man på konstant betryggelse for å slippe å overtenke.

5. Hvis du lager hypotetiske scenarioer i hodet ditt som ikke har skjedd enda

Når man driver med problemløsning er det normalt å gå gjennom alle mulige scenarioer, og dette gjør man også når man overtenker.

Dette kan skje hvis den man dater eller er partner med skal på fest, og man begynner å tenke på alle mulighetene for utroskap. Det er ekstra lett å gjøre dette hvis noe av dette har forekommet tidligere.

6. Hvis du hyperfokuserer på den du dater og glemmer deg selv

Hvis du konstant tenker på den du dater kan det være veldig lett å overtenke og overanalysere ulike situasjoner eller ting som har blitt sagt.

Siden man ikke sitter med hele bildet, og bruker så mye tid på å tenke på den man dater kan dette føre til at man overtenker ting som har blitt sagt eller gjort siden man mangler deler av bildet.

Her kan det være lett å miste seg selv eller miste fokus på viktige gjøremål og sin egen selvutvikling.

Det kan være lurt å prøve å fylle tiden man er borte fra den man dater på produktive gjøremål eller fritidssysler man selv liker å drive med slik at man ikke har for mye tid til å overtenke.

7. Du tenker på ting som skjedde tidligere i relasjonen veldig ofte

Det kan være vanskelig å komme over svik eller andre bekymringsverdige aspekter i en relasjon.

Hvis du konstant tenker på ting som har skjedd, og bekymrer deg for ting som kan skje i fremtiden er dette også et tegn på at du overtenker.

Hvis man har fokus på ting fra fortiden eller bekymringer for fremtiden i overveldende grad er dette et tegn på at man overtenker.

Overtenking når man dater kan ødelegge relasjonen

Selv om overtenking til dels er naturlig, og har noen formål for seg kan dette ødelegge relasjonen uavhengig av om du har rett eller tar feil når det kommer til det du tenker om.

Det kan være vanskelig for motparten å stå i det hvis du velger å agere på overtenkingen å ta dette opp med partneren.

Kommunikasjon er viktig, og man må selvfølgelig ta opp ting man lurer på, finner bekymringsverdig eller bare for å bygge tillitt.

Problemet oppstår når man repeterer problemene selv om man har funnet en løsning eller fått svar på ting. Den andre parten i relasjonen kan også føle seg angrepet hvis man kommer med beskyldninger selv om de stemmer.

Sjekk også ut disse varseltegnene og om du dater en sosiopat eller psykopat.

Online dating og overtenking

I dagens datingkultur blir det mer og mer populært å ty til online dating i form av datingapper og datingsider for å møte andre.

Dette er jo selvfølgelig en positiv ting, men det kan også føre til at det blir lettere å overtenke siden den andre i teorien alltid kan være tilgjengelig eller rett og slett befinne seg i en helt annen by som for eksempel Bergen.

Det gjør at man lettere kan merke så forskjeller i oppførsel, språk, aktivitet på sosiale medier og variasjon i hverdagen som igjen fører til at man kan overtenke situasjoner som egentlig ikke er bekymringsverdige.

Avhengig av hvor man er i datingrelasjonen kan det føre til at man føler seg usikker eller begynner å overtenke.

Online dating og overtenking. Par på et benk når det er solnedgang.

Hvordan slutte å overtenke når du dater

Det er flere ting man burde analysere når det kommer til hvorfor man overtenker så mye, og det kan være vanskelig å slutte med dette. For å finne ut hvorfor må man gå inn i seg selv, og faktisk tenke over årsakene til dette. Først må man finne ut hvorfor man faktisk overtenker, og om det er en grunn til dette.

Hvis relasjonen er negativ i stor grad, og det er mye ting som foregår så burde man vurdere om man vil stå i denne relasjonen lenger.

Det er ikke anbefalt å prøve å få andre til å forandre seg, og hvis det er ting som plager deg i stor grad må du selv ta en vurdering på om du ønsker å stå i denne relasjonen over tid.

Hvis du reflekterer deg frem til at du faktisk bare overtenker er det flere ting du kan gjøre for å få bukt på dette, og det er noen steg du kan følge for å slutte å overtenke eller faktisk finne en løsning på problemet.

  • Analyser hvorfor du overtenker, og om dette har noe hold i seg. Noen ganger overtenker man fordi den relasjonen man har er negativ eller at den man dater egentlig ikke er riktige for oss.
  • Er du kontrollerende eller setter du bare helt normale grenser?
  • Mediter og prøv å finn ro i andre ting.
  • Kommuniser på riktig måte om hva og hvorfor du tenker ting i stedet for å skape stress og komme med beskyldninger.
  • Finn ut hva du vil ha ut av relasjonen, og om dette er noe du faktisk kan oppnå. Det er vanskelig å forandre en person, og man burde egentlig ikke gjøre dette i stor grad heller.
  • Fokuser på deg selv! Dette er nok det beste, og da vil man også ha tankene andre steder enn hos den eller de man dater.
  • På et tidspunkt må man velge om man vil stå i relasjonen eller ikke, og hvis man velger å stå i det må man selv ta grep for å slutte å overtenke.

Det viktigste man kan gjøre er å prøve å fokusere mer på seg selv, og hva som gjør deg glad utenfor relasjonen.

Dette kan innebære arbeid, trening, fritidssysler og andre ting. Det kan også være godt å oppsøke andre relasjoner i form av familie og venner. Det verste man kan gjøre er å ikke ha noe å styre på med, annet enn sine egne tanker.

Konklusjon

Avslutningsvis vil vi understreke at det å overtenke er helt normalt. Alle gjør dette i varierende grad, og i ulike situasjoner.

Dette er instinktivt en god ting, men kan også ha en negativ konsekvens i relasjon til andre.

Det er viktig å ta ansvar for sine egne handlinger, og noen ganger overtenker man uten at det er noen grunn til det, mens andre ganger så står man i en relasjon man kanskje ikke burde stå i.

Dette kan ødelegge en relasjon over tid da det er slitsomt for motparten å måtte forholde seg til dette hele tiden hvis man konstant bringer opp ting fra fortiden eller viser usikkerhet rundt helt normale ting.

Noen ganger ønsker to personer også helt andre ting, og da kan den ene sitte igjen å overtenke fordi hun eller han ønsker en mer seriøs relasjon, mens den andre er på helt andre bølgelengder.

Vi vil anbefale alle å jobbe med seg selv, og fokusere på seg selv i større grad når de velger å date. Dette betyr ikke at man skal ignorere den andre, men å heller ha et sunt forhold til motparten.

En relasjon består av to personer, og man kan aldri vite med sikkerhet hva den andre gjør. Dette er bare noe man må forholde seg til, og det hjelper ikke å overtenke hvis ikke det fører til noen løsninger.

Hvis du har behov for mental helsehjelp kan du kontakte Mental Helse eller ringe Hjelpetelefonen på Telefonnummer: 116 123 eller fra utlandet: +47 911 16 123

Ofte stilte spørsmål om overtenking når man dater

Er overtenking angst?

Det å overtenke er ikke nødvendigvis angst, men det å overtenke kan føre til angst.

Man kan fint drive med unødvendig eller ekstrem problemløsning uten å bli brydd av det, men når det skjer med negative konnotasjoner vil dette kunne bli angstutløsende.

Folk med mye angst har nok en tendens til å overtenke mer enn andre, men alle overtenker.

Hva kan overtenking føre til?

Det kan føre til alt mulig, og det trenger absolutt ikke være negativt. Når man overtenker kan man også finne ut av ting, og det er nettopp derfor hjernen velger å gjøre dette.

Det kan føre til mer negative konsekvenser som bortkastet tid, stress, ødelagte relasjoner etc. også.

Er det vanlig å overtenke?

Ja! Det er helt normalt å overtenke!

Alle gjør dette i varierende grad, og noen ganger kan det også ha positive konsekvenser da man finner en løsning på problemet man tenker på.

Hvorfor får man tankekjør?

Dette kan det være flere årsaker til, men ofte er det nok stress relatert eller at man vil finne svaret på et problem man har.

Man kan være bekymret for fremtiden, fortiden eller nåtiden.

Legg igjen en kommentar

Kommenter

Datingsider | Sammenlign og finn beste datingside i Norge
Logo